Vásárlói tájékoztató

Mayochix.hu

 

 

 

 

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

• KAPCSOLAT

 

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák a Mayo Chix Kft (székhely: Budapest,1141 Róna u 73. adószám: 12470785-2-42), mint Eladó (“Eladó/Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

 

 

 

Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján (http://www.mayochix.hu/) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen Ászf folyamatosan elérhető, letölthető a következő weboldalról: https://www.mayochix-webshop.hu/dokumentumok/aszf.pdf

 

 

Eladó adatai:

 

Cégnév: Mayo Chix Kft.

 

 Cég címe: 1145.Budapest Róna u 73

 

Telefon: +36 1 798 9656

 

Eladó e-mail címe: rendeles@mayochix-webshop.hu vagy az info@mayochix-webshop.hu

 

Cégjegyzékszám: 01-09-687855

 

Adószám: 12470785-2-42

 

EU adószám: HU12470785

 

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

 

Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-97808/2016.

 

A szerződés nyelve: magyar

 

Tárhely-szolgáltató adatai:

 

Planumcomp  Kft

 

1151 Budapest , Szlacsányi F. u 198

 

+36 1 412 0217

 

info@planumcomp.com

 

 

 

Alapvető rendelkezések

 

 

1.1  A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

 

 

 

1.2  A jelen ÁSZF 2016. április 16. napjától érvényes Eladó és Vevő (a továbbiakban: Vevő/Felhasználó/Fogyasztó)  közötti, a Webáruházban történő rendelésre és vásárlásra, azok nem alkalmazhatóak a korábban megkötött szerződésekre és visszavonásig érvényesek. Ettől eltérő feltételeket csak Vevő és Eladó közös akaratával, írásban lehet kikötni. Vevő a Honlapon történő vásárlással és rendeléssel az itt elolvasott feltételeket feltétel nélkül elfogadja. Vevő tudomásul veszi, hogy a befejezett és kifizetett megrendelés következményeként a megrendelt termékre közötte és az Eladó között adás-vételi és szállítási szerződés jön létre. A szerződés a megrendelés kifizetésével jön létre, és az Eladó általi szerződésszerű teljesítéssel szűnik meg.

 

1.3  Vonatkozó jogszabályok:

 

a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.),

az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: elektronikus kereskedelmi törvény),

a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény,

a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008.évi XLVII. törvény,

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.törvény,

a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.)Korm. rendelet,

a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.)NGM rendelet.

1.4  Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett webshop weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a webshopnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webshop tartalmának megtekintésére.

 

1.5  Szolgáltató fenntart magának minden jogot a webshop weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a webshopon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

 

 

 

2.1  Adatkezelési szabályok

 

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető az alábbi linkről:

 https://www.mayochix-webshop.hu/dokumentumok/adatvedelem.pdf

 

 

 

3.1  Vásárlás feltételei

 

3.1  A webáruházban történő vásárlás történhet a Vevő regisztrációjával, illetve a regisztrált e-mail címmel és jelszóval történő bejelentkezéssel .

 

3.2  Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

 

3.3  Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

 

3.4  A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

 

3.5  A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

 

3.6..A mindenkori vételár, vagyis az áruért fizetendő bruttó ár az áru mellett van feltüntetve, amely tartalmazza az általános forgalmi adót, de nem tartalmazza a szállítás díját.

 

3.7  A honlapon szereplő információk, paraméterek, képek, árak és készlet információk tájékoztató jellegűek, Eladó az esetleges hibákért felelősséget nem vállal, az árváltoztatás jogát fenntartja. A webshopban a termékek nevére vagy képére kattintva a konkrét termék részletes adatlapja látható, annak lényeges tulajdonságaival.

 

3.8  Az esetleges akciókról, kedvezményekről, ezek feltételeiről az eladó a honlapon vagy hírlevélben nyújt tájékoztatást.

 

3.9  Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

 

3.10  Hibás ár esetén esetben feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

 

Rendelés, vásárlás menete

1   Az oldalra történt belépés, vagy a regisztrált e-mail címmel és jelszóval történő bejelentkezést követően, a felső, vagy a baloldali menüsorból, esetleg a keresés funkciót használva lehet eljutni a termékekhez. A termék fotójára kattintva megnyílik az adott cikk részletes adatlapja. A kívánt szín és méret kiválasztása után Vevő a megrendelni kívánt termékeket a "  KOSÁRBA " ikonra kattintással helyezi a virtuális bevásárlókosárba (továbbiakban: Kosár).

4.2  A Kosár aktuális tartalma megtekinthető a jobb felső sarokban található ikonra kattintással, ez  a vásárlás lezárásáig ellenőrizhető, módosítható. A fizetési mód kiválasztása és a személyes adatok megadása, ellenőrzése után, elfogadva a felhasználási feltételeket a Vevő a „FIZETÉS „ gombra kattintva átkerül a választott fizetési oldalra.

 

a, Online bankkártyás fizetés.

 

Webáruházunkban az OTP BANK Nyrt biztosítja a biztonságos, SSL protokollt használó kártya elfogadó rendszert. Bankkártyás fizetéskor Önt átirányítjuk az OTP Bank fizető oldalára. A fizetés közvetlenül a Bank által üzemeltetett , a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő oldalon történik. A webáruház az Ön kártya-, illetve a mögötte álló számla adatainak, számának, lejárati dátumának semmilyen formában nincs birtokában, abba betekintést nem nyerhet.

 

    b, PayPal online fizetés. A PayPal globális fizetési platform, amely  előzetes regisztráció után használható. A Mayo Chix Kft ezen rendszeren keresztül forinttal és/vagy euróval történő fizetést fogadja el.

 

   c, Banki utalás. Ez esetben a Vevőnek lehetősége van, a megrendelt áruk ellenértékének banki átutalással történő kifizetésére, az alábbi számlaszámon:

 

             11714006-21103311-00000000

 

 A fizetés gombra kattintás után emailben küldjük az utaláshoz szükséges banki adatokat. Az átutalást kérjük 48 órán belül  indítani, a határidő túllépése esetén a rendelés automatikusan törlődik..

 

 

 

4.3  A fizetés megtörténtéről a vevő emailben értesítést kap és megkezdődik a megrendelés összeállítása, csomagolása, postázása.

 

4.4   Eladó fenntartja a jogot, hogy a megrendelés teljesítésétől elálljon, ha a megrendelt termék elfogyott, vagy egyéb körülmények miatt a teljesítést nem tudja vállalni. Ebben az esetben haladéktalanul értesíti Vevőt, és vagy csereterméket ajánl fel, vagy a teljesített fizetéseket  haladéktalanul visszatéríti Vevőnek. Eladó a teljesítéstől való elállás miatt kártérítésre nem kötelezhető. Amennyiben nem minden termék áll rendelkezésre, Eladó felajánlja a résszállítást a rendelkezésre álló termékekre.

 

4.5   A megrendelés modósitására nincs mód, csak törölni tudjuk.

4.6  A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát elektronikusan küldjük. Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Szolgáltató nem fogad el! A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban.  

 

4.7  Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat. 

 

4.8  Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

 

5. Szállítás 

 

5.1  A csomagokat belföldre, külföldre a GLS futárszolgálattal szállítjuk házhoz.

 

5.2   Csomagküldés belföldön: a GLS Hungary a feladott csomagokat 24 órán belül kézbesíti. A Budapesten működő csomagirányító központ és az ország stratégiailag kiemelt pontjain elhelyezett depók magas színvonalú szolgáltatást garantálnak. Mind emellett a GLS Hungary rendszere szorosan kapcsolódik a GLS európai hálózatához is. A Magyarországról a szomszédos országokba a nemzetközi csomagküldés 24-48 órát vesz igénybe.

Az 1998-ban – General Parcel Hungary néven – alapított GLS Hungary az ország egyik legnagyobb csomaglogisztikai szolgáltatójává nőtte ki magát. A rendkívül alacsony sérülési ráta, a kiváló ár-érték arány, valamint az ügyfél-orientáltság – ezek azok a jellemzők, melyek megkülönböztetik a vállalatot a piacon. A belföldi és nemzetközi csomagszállítás mellett a GLS Hungary expressz kézbesítést is vállal belföldön. A csomaglogisztikai termékek további szolgáltatással is kombinálhatók, a feladók és a címzettek igényei szerint

Ha elégedetlen a GLS bármely szolgáltatásával, kérjük, tudassa ezt velünk. A GLS-nél a kár és elvesztési arány rendkívül alacsony, mert a GLS nagy hangsúlyt fektet a biztonságra. Ha ennek ellenére nem elégedett a szolgáltatásainkkal, kérjük, tájékoztasson bennünket erről. Ez a szolgáltatásaink további javítása miatt is fontos. Töltse ki a kapcsolatfelvételi űrlapot vagy hívjon bennünket.Annak érdekében, hogy panaszát a lehető leggyorsabban kivizsgálhassuk, kérjük írja meg a csomagszámot.

 

Címzetteknek fenntartott ügyfélszolgálat munkanapokon 7.00 - 20.00 érhető el

Telefon: +36 1 802 0265*

Mobil: +36 20 890-0660*

E-mail: info@gls-hungary.com

 

5.3  A rendelések kézbesítési ideje belföldön 1-3 munkanap, az Európai Unión belül 3-7 nap. A kézbesítés hétköznapokon történik, általában 8.00 és 17.00 óra között.

 

5.4   A szállítási költség a „KOSÁR” tartalmával együtt fizetés elött megjelenik, illetve elérhető az alábbi oldalon is:

https://mayochix-webshop.hu/dokumentumok/szallitas.pdf

 

 

5.5  Termékeinket megfelelően csomagoljuk, a csomagolás költségét magunkra vállaljuk.

 

6.   Elállás joga

 

6.1   Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Fogyasztó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát.

 

6.2 Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Fogyasztó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

 

6.3  Fogyasztó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

 

6.4  A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalta e költség viselését.

 

6.5  Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

 

6.6  Nem illeti meg az elállási jog Fogyasztót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

 

6.7  A fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

 

6.8  Szolgáltató a termék visszaérkezését/vagy az elállási nyilatkozat megérkeztét követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Fogyasztó részére, beleértve a szállítási díjat is.

 

6.9  A visszatérítés esetén elektronikus fizetési módot alkalmazunk.

 

6.10  Fogyasztó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni.

6.11  Fogyasztónak írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot megküldenie 14 napon belül.

 

6.12  Fogyasztó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t.

 

6.13  A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését.

 

6.14  A Szolgáltató nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik.

 

6.15  Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be.

 

6.16  A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Fogyasztó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

 

6.17  Amennyiben Fogyasztó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban (akár a mellékelt adatlap segítségével), vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Fogyasztó Szolgáltató részére.

 

6.18  Fogyasztónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Fogyasztót terheli! A termék visszaérkezését követő tizennégy napon belül a Fogyasztó által megadott bankszámlaszámra visszatéríti Szolgáltató a termék vételárát, a szállítási költséggel együtt.

 

 

 

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.

 

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.

 

 

Fogyasztó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.

 

 

Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználókat illeti meg.

 

 

Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár e.

 

 

Elállási jog gyakorlásának a menete:

 

 

Amennyiben a Fogyasztó élni kíván az elállási joggal úgy köteles az elállási szándékát tartalmazó elállási nyilatkozatot a Szolgáltató elérhetőségeinek egyikére elküldeni.

 

 

Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a termék kézhezvételétől számított 14. nap lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Írásban történő elállás esetén elég csak az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, email vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az email illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe.

 

 

A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató címére késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, amennyiben a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket (tehát nem kell megérkezni 14 napon belül). A megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket.

 

 

A Szolgáltató azonban nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik. A Fogyasztó a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

 

 

Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő időpontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára kézbesített tételnek vagy darab kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet a vásárló az elállási joggal.

 

 

 

 

Szavatosság

 

 

Hibás teljesítés

 

 

 

A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

 

 

 

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér el.

 

 

 

Kellékszavatosság

 

 

 

Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?

 

 

Felhasználó webshopot üzemeltető cég hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

 

 

 

Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?

 

 

Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

 

 

 

Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét?

 

 

Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

 

 

 

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

 

 

Felhasználó a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

 

 

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

 

 

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

 

 

Termékszavatosság

 

 

 

Milyen esetben élhet Felhasználó a termékszavatossági jogával?

 

 

Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 

 

 

Milyen jogok illetik meg Felhasználót termékszavatossági igénye alapján?

 

 

Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

 

 

 

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

 

 

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

 

 

Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó termékszavatossági igényét?

 

 

Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

 

 

 

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

 

 

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.

 

 

 

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

 

 

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

 

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

 

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

 

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

 

 

Szolgáltató nem tartozik szavatossággal a természetes elhasználódásból származó, továbbá olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

 

 

A szavatossági igény esetén történő eljárás

 

 

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.

 

 

A fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).

 

 

A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik (Ptk. 6:166. §).

 

 

A Szolgáltató a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.

 

 

A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

 

 

Ha a Szolgáltató a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.

 

 

A Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

 

 

A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegyes Rendelkezések

 

 

9.1.            Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

 

 

 

9.2.            Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

 

 

 

9.3.            Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

 

 

 

9.4.            Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

 

 

 

Panaszkezelés rendje

 

 

Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

 

 

Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.

 

 

Az írásbeli panaszt a Szolgáltatást 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

 

 

Tájékozatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbi elérhetőségeken.

 

 

Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi a békéltető testületi eljárást.

 

 

Panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is:

 

 

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

 

Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.

 

Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.

 

GPS koordináták: X 19,071     Y 47,496

 

Központi telefonszám: +36 1 459 4800

 

Faxszám: +36 1 210 4677

 

E-mail: nfh@nfh.hu

 

 

 

Vagy területi szerveihez:

 

 

Budapest Főváros Kormányhivatala

 

Műszaki, Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály

 

 

 

Fogyasztóvédelmi Osztály vezetője: Dr Bobál Pál,

 

Fogyasztói Kapcsolatok Osztály vezetője Selmeczi Zsuzsanna

 

 

 

Cím: 1052 Budapest, Városház u. 7.

 

Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 144.

 

Telefonszám: +36-1 450-2598

 

E-mail: fogyved_kmf_budapest@nfh.hu

 

 

 

 

 

Ügyfélszolgálat (rezsipont):

 

 

 

Hatósági Tanácsadó Iroda:                   

 

 

 

Személyes ügyfélszolgálat (1052 Budapest, Városház u. 7.):

 

Kedd: 09.00-13.00; 14.00-16.00

 

Csütörtök: 09.00-13.00; 14.00-16.00

 

Péntek: 10.00-12.00

 

 

 

telefonos ügyfélfogadás: +36-1/450-2598

 

Hétfőtől- Csütörtökig: 09.00-13.00; 14.00-16.00

 

Pénteken:09.00-13.00                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

Fogyasztóvédelmi Rezsipont:

 

 

 

Személyes ügyfélszolgálat (1052 Budapest, Városház u. 7.):

 

Hétfő: 09.00-13.00; 14.00-16.00

 

 

 

Szerda: 09.00-13.00; 14.00-16.00

 

 

 

telefonos ügyfélfogadás: +36-1/450-2592

 

Hétfőtől- Csütörtökig: 09.00-13.00; 14.00-16.00

 

 

 

Pénteken: 09.00-13.00    

 

 

 

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság területi szerveinek listáját itt találja:

 

 

 

 

Panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:

 

 

 

 

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

 

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

 

Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500

 

Fax száma: (76) 501-538

 

Név: Mátyus Mariann

 

E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu;

 

 

 

Baranya Megyei Békéltető Testület

 

Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.

 

Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.

 

Telefonszáma: (72) 507-154

 

Fax száma: (72) 507-152

 

Név: Dr. Bodnár József

 

E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu;

 

 

 

Békés Megyei Békéltető Testület

 

Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

 

Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775

 

Fax száma: (66) 324-976

 

Név: Dr. Bagdi László

 

E-mail cím: bmkik@bmkik.hu;

 

 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

 

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

 

Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870

 

Fax száma: (46) 501-099

 

Név: Dr. Tulipán Péter

 

E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu;

 

 

 

Budapesti Békéltető Testület

 

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

 

Telefonszáma: (1) 488-2131

 

Fax száma: (1) 488-2186

 

Név: Dr. Baranovszky György

 

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;

 

 

 

Csongrád Megyei Békéltető Testület

 

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

 

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

 

Fax száma: (62) 426-149

 

Név: Dékány László, Jerney Zoltán

 

E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu;

 

 

 

Fejér Megyei Békéltető Testület

 

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

 

Telefonszáma: (22) 510-310

 

Fax száma: (22) 510-312

 

Név: Kirst László

 

E-mail cím: fmkik@fmkik.hu;

 

 

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

 

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

 

Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217

 

Fax száma: (96) 520-218

 

Név: Horváth László

 

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu;

 

 

 

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

 

Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

 

Telefonszáma: (52) 500-749

 

Fax száma: (52) 500-720

 

Név: Dr. Hajnal Zsolt

 

E-mail cím: info@hbkik.hu;

 

 

 

Heves Megyei Békéltető Testület

 

Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.

 

Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.

 

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék

 

Fax száma: (36) 323-615

 

Név: Pintérné Dobó Tünde

 

E-mail cím: tunde@hkik.hu;

 

 

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

 

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

 

Telefonszáma: (56) 510-610

 

Fax száma: (56) 370-005

 

Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit

 

E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu;

 

 

 

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

 

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

 

Telefonszáma: (34) 513-010

 

Fax száma: (34) 316-259

 

Név: Dr. Rozsnyói György

 

E-mail cím: kemkik@kemkik.hu;

 

 

 

Nógrád Megyei Békéltető Testület

 

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a

 

Telefonszám: (32) 520-860

 

Fax száma: (32) 520-862

 

Név: Dr. Pongó Erik

 

E-mail cím: nkik@nkik.hu;

 

 

 

Pest Megyei Békéltető Testület

 

Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.

 

Telefonszáma: (1)-269-0703

 

Fax száma: (1)-269-0703

 

Név: dr. Csanádi Károly

 

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

 

Honlap cím: www.panaszrendezes.hu

 

 

 

Somogy Megyei Békéltető Testület

 

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

 

Telefonszáma: (82) 501-000

 

Fax száma: (82) 501-046

 

Név: Dr. Novák Ferenc

 

E-mail cím: skik@skik.hu;

 

 

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

 

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

 

Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180

 

Fax száma: (42) 311-750

 

Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin

 

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu;

 

 

 

Tolna Megyei Békéltető Testület

 

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

 

Telefonszáma: (74) 411-661

 

Fax száma: (74) 411-456

 

Név: Mátyás Tibor

 

E-mail cím: kamara@tmkik.hu;

 

 

 

Vas Megyei Békéltető Testület

 

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

 

Telefonszáma: (94) 312-356

 

Fax száma: (94) 316-936

 

Név: Dr. Kövesdi Zoltán

 

E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu

 

 

 

Veszprém Megyei Békéltető Testület

 

Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.

 

Telefonszáma: (88) 429-008

 

Fax száma: (88) 412-150

 

Név: Dr. Óvári László

 

E-mail cím: vkik@veszpremikamara.hu

 

 

 

Zala Megyei Békéltető Testület

 

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

 

Telefonszáma: (92) 550-513

 

Fax száma: (92) 550-525

 

Név: dr. Koczka Csaba

 

E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

 

 

 

 

 

A  békéltető testület hatáskörébe tartozik a  fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A  békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a  fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a  felek között, ennek eredménytelensége esetén az  ügyben döntést hoz a  fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

 

 

Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

 

 

A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr

 

 

Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

 

 

Szerzői jogok

 

 

Miután a mayochix.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a Mayochix.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

 

 

A Mayochix.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

 

 

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

 

 

Tilos a Mayochix.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a Mayochix.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

 

 

A Mayochix.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

 

 

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 50.000 Ft, illetve szavanként bruttó 10.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja. 

 

 

 

 

Magatartási kódex

 

 

Magatartási kódex: olyan – piaci önszabályozás keretében létrehozott – megállapodás vagy szabályegyüttes, amely valamely kereskedelmi gyakorlat vagy tevékenységi ágazat vonatkozásában követendő magatartási szabályokat határoz meg azon vállalkozások számára, amelyek a kódexet magukra nézve kötelezőnek ismerik el (a továbbiakban: magatartási kódexnek való alávetés).

 

 Eladó tájékoztatja Ügyfeleit, hogy magatartási kódexnek nem vetette alá magát.

 

 

Budapest, 2016. április 16.

 

INSTAGRAM

@mayo_chix

Kosár tartalma